Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)                                                                 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2023

Submitted by Tổng biên tập on 23 April 2019
Tên công khai ngân sáchCân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện
Mô tả
Năm báo cáo
2018
Kỳ báo cáo
2018
Thể loại báo cáo
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019
Mã biểu mẫu
34/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
569 /TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2019-N-B34-TT343-20.xls 25.5 KB