Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 23 April 2019
Tên công khai ngân sáchTỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương
Mô tả
Năm báo cáo
2018
Kỳ báo cáo
2018
Thể loại báo cáo
Mã biểu mẫu
41/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
569/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2019-N-B41-TT343-20.xls 52 KB