Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)                                                                 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2023

Submitted by Tổng biên tập on 23 April 2019
Tên công khai ngân sáchDự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện
Mô tả
Năm báo cáo
2018
Kỳ báo cáo
2018
Thể loại báo cáo
Mã biểu mẫu
44/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
569/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2019-N-B44-TT343-20.xls 25.5 KB