Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)                                                                 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2023

Submitted by Tổng biên tập on 13 February 2020
Tên công khai ngân sáchCân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020
Mô tả
Năm báo cáo
2019
Kỳ báo cáo
Năm 2019
Thể loại báo cáo
Mã biểu mẫu
36/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
717/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2020-N-B36-TT343-20.xls 44.5 KB