Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 13 February 2020
Tên công khai ngân sáchDự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020
Mô tả
Năm báo cáo
2019
Kỳ báo cáo
Năm 2019
Thể loại báo cáo
Mã biểu mẫu
37/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
717/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2020-N-B37-TT343-20.xls 26.5 KB