Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 13 February 2020
Tên công khai ngân sáchtỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020
Mô tả
Năm báo cáo
2020
Kỳ báo cáo
Năm 2020
Thể loại báo cáo
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
Mã biểu mẫu
54/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
58/QĐ-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2020-N-B54-TT343-20.xls 58 KB