Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 15 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Biểu số 3 kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Du toan thu-chi NS quý II 2020.xls 30.5 KB