Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 15 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Biểu số 3 kèm theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Du toan thu-chi NS quý II 2020.xls 30.5 KB