Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 15 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Biểu số 03 kèm theo thông tư 90/2018/TT-BTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm