Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 15 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Biểu số 03 kèm theo thông tư 90/2018/TT-BTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm