Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 13 December 2020
Tên công khai ngân sáchThông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021
Mô tả

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực

Năm báo cáo
2020
Kỳ báo cáo
Năm
Thể loại báo cáo
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực
Mã biểu mẫu
DT-2020-N-B40-TT343-20
Số quyết định/VB Công bố
668/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2020-N-B40-TT343-20.xls 54 KB