Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)                                                                 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2023

Submitted by Tổng biên tập on 13 December 2020
Tên công khai ngân sáchThông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021
Mô tả

Dự  toán  thu,  số  bổ  sung  và  dự  toán  chi  cân  đối  ngân  sách  từng 
huyện

Năm báo cáo
2020
Kỳ báo cáo
Năm
Thể loại báo cáo
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện
Mã biểu mẫu
DT-2020-N-B42-TT343-20
Số quyết định/VB Công bố
668/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2020-N-B42-TT343-20.xls 31.5 KB