Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 14 December 2021
Tên công khai ngân sáchThông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022
Mô tả

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực

Năm báo cáo
2021
Kỳ báo cáo
Năm
Thể loại báo cáo
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực
Mã biểu mẫu
DT-2022-N-B40-TT343-20
Số quyết định/VB Công bố
713/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2022-N-B40-TT343-20.xls 41 KB