Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 30 December 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Báo cáo ngân sách dành cho công dân dự toán 2022
Ngày ban hành
Ngày ban hành