Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)                                                                 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2023

Submitted by on 20 December 2022
Tên công khai ngân sáchThông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023
Mô tả

Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và Ngân sách huyện năm 2023

Năm báo cáo
2022
Kỳ báo cáo
năm
Thể loại báo cáo
Dự toán trình Hội đồng nhân dân
Mã biểu mẫu
DT-2023-N-B34-TT343-20
Số quyết định/VB Công bố
669/TB-UBND
Ngày công bố
Attachment Size
DT-2023-N-B34-TT343-20.xls 53.5 KB