Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/1997 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Bna chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh n

Tin tức sự kiện

Phương pháp học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn của Công chức Thanh tra ngành Tài chính

Thanh tra là một chức năng quản lý Nhà nước, là công cụ quản lý Nhà nước.  Hiện nay, công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra.

Tin tức sự kiện

Một số bài học kinh nhiệm rút ra qua thực tiễn công tác thanh tra của Thanh tra Tài chính Lạng Sơn

Trong những năm gần đây Thanh tra Chính phủ đã triển khai nhiều văn bản đổi mới về công tác thanh tra. Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2012.

Tin tức sự kiện

“Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và phòng chống tham nhũng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách”.

Hoạt động thanh tra ngành tài chính nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách; đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý; giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính ở tất cả các ngành, các cấ

Tin tức sự kiện

Kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tài chính tỉnh.

Ngày 01/10/2019, Tổ kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 tại Sở Tài chính tỉnh.

Tin tức sự kiện

Tình hình thực hiện các công trình phòng học tại huyện Văn Quan thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn

Dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 với mục tiêu là xây dựng mới phòng học kiên cố thay thế phòng tạm, phòng học

Tin tức sự kiện

Tỉnh Lạng Sơn tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc Hội khoá XIV

Ngày 18/9/2019, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khoá XIV do đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nư

Subscribe to Tin tức sự kiện