Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019, Chi đoàn Sở Tài chính và Chi đoàn Sở Tư pháp thực hiện chương trình tình nguyện tại xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan.

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐTNK ngày 27/2/2019 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019. Ngày 16/3/2019 BCH Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch hoạt động tình nguyện tại địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan.

Tin tức sự kiện

Sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in của tỉnh

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1108/UBND-THCB ngày 07/11/2018 chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng Công báo điện tử và chú trọng

Tin tức sự kiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 quy định chế độ báo cáo giá thị trường

Thông tư gồm 3 Chương, 10 Điều, kèm theo 2 Phụ lục, quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phư

Tin tức sự kiện

Công đoàn Sở Tài chính nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở

Như chúng ta đã biết, tổ chức công đoàn có phát triển hay không được quyết định bởi chất lượng của hoạt động trong từng tổ công đoàn trực thuộc, xây dựng tổ công đoàn trực thuộc vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của công đoàn Sở Tài chính Lạng Sơn.

Tin tức sự kiện

Sở Tài chính tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngay từ đầu năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và vi phạm trật tự, an toàn xã hội do thiếu hiểu biết pháp

Tin tức sự kiện

Sở Tài chính Lạng Sơn tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Với truyền thống tương thân, tương ái và được sự nhất trí của Đảng ủy Tài chính và Ban Giám đốc Sở, Bchấp hành Chi đoàn Sở Tài chính Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Chương trình tình nguyện mùa đông đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tin tức sự kiện

Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính

Sở Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1314/KH-STC ngày 09/7/2018 Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Subscribe to Tin tức sự kiện