Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Quy hoạch, Bộ kế hoạch và đầu tư; chuyên gia của một số viện nghiên cứu.

Đối với địa phương tham dự hội nghi có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện thành phố.

IMG_8968.JPG

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ngay sau khi Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch được ban hành, UBND tỉnh đã xác định công tác lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu. Để thực hiện việc lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc và Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc. 

Sau một thời gian thực hiện, ngày 03/6/2020 Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức lập quy hoạch trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành có liên quan và thời gian thực hiện cụ thể đối với từng nội dung nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên và các chuyên gia đã có những ý kiến gợi mở về những khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch tỉnh. Từ đó các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến đối với nội dung dự thảo Kế hoạch và khó khăn vướng mắc trong việc tích hợp quy hoạch của ngành vào quy hoạch

Kết luận hội nghị đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố bắt tay ngay vào chuẩn bị công tác lập quy hoạch tỉnh: Giám đốc các Sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện thành phố phải trực tiếp chỉ đạo tham gia lập quy hoạch tỉnh, lựa chọn các cán bộ có trình độ chuyên môn trình độ tốt nhất để thực hiện; rà soát, thu thập số liệu, phân tích đánh giá, dự báo cáo yếu tố phát triển đặc thù của ngành; xây dựng mục tiêu, phương án phát triển của ngành, của địa phương trong thời gian tới; Duy trì phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, BQLDA và Tổ chuyên viên giúp việc, thực hiện theo quy chế; Giữa các cơ quan Sở, ngành và UBND các huyện thành phố phải phối hợp chặt chẽ với nhau,phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn./.

                                                                            Nguyễn Mạnh Linh

                                                                      Phòng Tài chính Đầu tư