Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài (ODA) 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 01/7/2022, tại điểm cầu Bộ Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn (tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn) có lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay nước ngoài.

BTC.jpg

Toàn cảnh hội nghị tại Điểm cầu chính trụ sở Bộ Tài chính

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2022 tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đã giao cho các bộ ngành, địa phương quản lý thực hiện là hơn 34.800 tỷ đồng. Đến nay các bộ ngành, địa phương đã thực hiện phân bổ kế hoạch vốn chi tiết và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS là 33.289 tỷ đồng, đạt gần 99,6% kế hoạch vốn. Luỹ kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 06 tháng đầu năm 2022 đạt 9,12% kế hoạch (3.174 tỷ đồng). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của cả nước cao hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên thấp hơn tỷ giải ngân vốn đầu tư công nói chung (29,76% kế hoạch).

Lang Son.jpg

Toàn cảnh hội nghị tại Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2022, tổng kế hoạch vốn nước ngoài được Trung ương giao là 454,493 tỷ đồng, trong đó: Vốn kế hoạch giao trong năm là 441,443 tỷ đồng (vốn cấp phát từ NSTW là 402,147 tỷ đồng, vốn địa phương vay lại là 39,296 tỷ đồng), vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 13,05 tỷ đồng. Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS là 454,493 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn cấp phát từ NSTW là 415,197 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao và kế hoạch địa phương triển khai; Vốn địa phương vay lại Chính phủ là 39,296 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt 100% kế hoạch địa phương triển khai. Tính đến ngày 30/6/2022, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện giải ngân (số KBNN đã kiểm soát chi) là 50.935 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch, trong đó đã thực hiện ghi thu ghi chi là 22,994 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã nêu nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài trong những tháng còn lại của năm như: tổ chức rà soát các dự án về khả năng giải ngân vốn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như giải phóng mặt bằng, đấu thầu, hợp đồng, nhập thiết bị để thúc đẩy giải ngân…

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính kết luận một số nội dung chủ yếu sau: Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 06 tháng đầu năm và 15 ý kiến phát biểu từ các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh các yếu tố tích cực về tình hình kinh tế thì việc giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Hiện nay nguồn lực từ nguồn vốn nước ngoài là hết sức quan trọng, do vậy đề nghị các bộ, ngành, cơ quan chủ quản, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện để có khối lượng hoàn thành, thực hiện các thủ tục kiểm soát chi, giải ngân theo quy định.

Nguyễn Mạnh Linh

                                                             Phòng Tài chính đầu tư