Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

- Số điện thoại cố định: 0205 3873 506

- Số điện thoại di động: 0988 123 567, Ông Lê Hùng Cường, Chánh Thanh tra Sở.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: stclangson@mof.gov.vn

Website: https://stc.langson.gov.vn

3. Thời gian tiếp nhận thông tin:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.