Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2-20/TB-CTDGHDDB 12-11-2020 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn(Lần 3)
153/GM-STC 16-09-2020 Thông báo giấy mời tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2020
102/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ)
104/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019(Sở Giáo dục)
99/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(VP UBND tỉnh).
101/TB-STC 10-08-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Chi cục Chăn nuôi vàThú y)
100/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Văn phòng Tỉnh ủy)
103/TB-STC 10-08-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Chi cục PTNT)
98/TB-STC 10-08-2020 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019(Trung tâm Khuyến nông)
87/TB-STC 17-07-2020 Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức Sở Tài chính năm 2020
81/TB-STC 15-06-2020 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2020
73/TB-STC 02-06-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019 huyện Văn Lãng
01-20/TB-CTĐGHDĐB 01-06-2020 Thông báo Đấu giá Tài sản(Bệnh viện Đa khoa)
71/TB-STC 29-05-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Sở Tài Nguyên và Môi trường
68/TB-STC 25-05-2020 Thông báo Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019
16/TB TTDVDGTS 18-05-2020 Thông báo đấu giá tài sản(Ô tô)
15/QC-TTDVDGTS 15-05-2020 Thông báo Quy chế đấu giá tài sản(ô tô)
182/BC-UBND 15-05-2020 Báo cáo Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn
108/QĐ-STC 12-05-2020 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Sở Tài chính
14-04-2020 Thông báo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngấn sách quý I 2020 của Sở Tài chính
46/TB-STC 09-04-2020 Thông báo Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý I năm 2020
71/QĐ-STC 06-04-2020 Quyết định Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính
71/QĐ-STC 06-04-2020 Quyết định Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính
34/TB-STC 25-03-2020 Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
472/QĐ-UBND 20-03-2020 Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
465/STC-QLG&CS 19-03-2020 V/v đăng dự thảo Quyết định của UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn
26/TB-STC 12-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
75/BC-UBND 04-03-2020 Thông báo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
56/BC-UBND 19-02-2020 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
118/UBND-KTTH 18-02-2020 V/v báo cáo tình hình vay năm 2019 và phương án vay, trả nợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
139/TB-STC 17-09-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/TB-STC 10-01-2020 Thông báo chuyển địa điểm trụ sở làm việc Sở Tài chính
03/TB-STC 08-01-2020 Thông báo giá hàng tích thu sung quỹ nhà nước quý 4/2019
01/TB-STC 07-01-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe ô tô thanh lý
58 /NQ-HĐND 10-12-2019 Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn
176//TB-STC 02-12-2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
203/QĐ-STC 02-12-2019 Quyết định phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính
27-11-2019 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn là chủ sở hữu
2206/STC-QLG&CS 07-11-2019 V/v đăng tải dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
189/GM-STC 29-10-2019 Giấy mời thống nhất phương án xử lý nhà, đất của Trường trung cấp Văn hoá nghệ thuật tỉnh
188/GM - STC 29-10-2019 Giấy mời họp xem xét việc chi trả dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
187/GM-STC 28-10-2019 Giấy mời xem xét thẩm định KQ xác định GTDN của các ĐV SNCL chuyển thành Cty CP
185/GM-STC 28-10-2019 Giấy mời họp thẩm định giá khởi điểm và Phương án thoái vốn nhà nước tại Cty Cp Quản lý và XD Giao thông LS
169/TB-STC 28-10-2019 Về việc thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 181/GM-STC ngày 23/10/2019 của Sở Tài chính
Số:186/GM-STC 28-10-2019 Giấy mời họp thẩm định giá thiết bị các trạm thu phí BOT tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn
184 /GM-STC 25-10-2019 Giấy mời về việc thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019.
183/GM - STC 25-10-2019 Thông báo Giấy mời Xem xét nội dung chi phí theo đề nghị tại Báo cáo số 10-2019/BC- CC3 ngày 13/9/2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn
2111/STC-QLNS 24-10-2019 Về việc kiểm tra nguồn và kinh phí thực hiện tiền lương năm 2019 các huyện, thành phố
181/GM-STC 23-10-2019 Giấy mời họp Hội đồng thẩm định giá thiết bị các trạm thu phí BOT tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn
182/GM-STC 23-10-2019 Giấy mời họp thẩm định các phương án giá, 14h ngày 24/10/2019
157/TB-STC 06-09-2019 Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
141/TB-STC 26-08-2019 V/v tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1502 /STC-VP 31-07-2019 V/v cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1385/VP-STC 17-07-2019 V/v Tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng công chức Sở Tài chính năm 2019
121/GM- STC 15-07-2019 Thông báo Giấy mời Dự Hội nghị giao ban công tác Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
15-07-2019 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức Sở Tài chính năm 2019
116/GM-STC 05-07-2019 Thông báo tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2019
1300/STC-QLG&CS 03-07-2019 V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
79/TB-STC 20-06-2019 Thông báo phân công chức chức thực hiện việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
652 /KH-STC 09-04-2019 Kế hoạch mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2019
640/STC-QLG&CS 08-04-2019 V/v rà soát hiện trạng và góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng
50 /TB-STC 03-04-2019 V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sảngắn liền với đất khu đất số 123 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng
49/TB-STC 03-04-2019 V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 135a, 135b đưòng Trần Đăng Ninh,P. Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
487/STC-QLG&CS 20-03-2019 V/v hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện xác định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
404/STC-QLG&CS 11-03-2019 V/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu
401/STC-QLG&CS 11-03-2019 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án thành lập Quỹ phát triển đất
216/STC-QLNS 31-01-2019 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015.
18/TB-STC 24-01-2019 Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
137/STC-TTr 21-01-2019 V/v Đôn đốc thực hiện Kết luận Thanh tra huyện Hữu Lũng
98/STC-QLNS 16-01-2019 V/v Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
07/TB-STC 07-01-2019 Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe ô tô Cục thi hành án dân sự
2568/STC-HCSN 25-12-2018 V/v báo cáo tài sản công năm 2018
179 /TB-STC 21-12-2018 Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khu đất nhà đài truyền thanh truyền hình và Trạm thú y Lộc Bình
217/QĐ-STC 18-12-2018 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm giải pháp phần mềm quản lý tiền lương biên chế các đơn vị, sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, máy chủ dữ liệu
2505 /STC-HCSN 14-12-2018 Về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Số 2018/QĐ-UBND 10-12-2018 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất 2019 và sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND
2437 /STC-HCSN 05-12-2018 Thông báo tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công.
39/TB-TTĐG 05-12-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 39
40/TB-TTĐG 05-12-2018 Thông Đấu giá tài sản số 40
38/TB-TTĐG 04-12-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 38
37/TB-TTĐG 30-11-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 37
36/TB-TTĐG 28-11-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 36
2365 /STC-QLNS 27-11-2018 V/v góp ý dự thảo công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số: 198/QĐ-STC 27-11-2018 Quyết định Về việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
Số: 2312 /KH-STC 19-11-2018 Kế hoạch Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư
Số: 164/STC-QLG&CS 16-11-2018 Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 165 /TB-STC 16-11-2018 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với đất khu đất Công ty Cơ khí, cơ điện Lạng Sơn, tại số 85 đường Lê Đại Hành
Số: 142/GM-STC 15-11-2018 Thông báo Giấy mời Dự hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về kinh tế tài chính, năm 2018
2264 /STC-HCSN 14-11-2018 V/v báo cáo kết quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg, số 09/2007/QĐ-TTg của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số: 183/QĐ-STC 12-11-2018 Quyết định Về việc Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Số: 184/QĐ - STC 12-11-2018 Quyết định Về việc Giao phụ trách Thanh tra, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Số:162/TB-STC 12-11-2018 Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
172/QĐ-STC 01-11-2018 Quyết định Về việc Kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Sở Tài chính
173/QĐ-STC 01-11-2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1294/STNMT - TTTNMT 19-10-2018 V/ v đăng tải thông tin hình ảnh trên cổng thông tin điện tử về bán đấu giá tài sản tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn https://youtu.be/yIVQECINi2c
18-10-2018 Phiếu khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện chỉ số DDCI, PCI năm 2018
Số: 2018/HD-STC 15-10-2018 Thông báo Hướng dẫn Về việc triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
149/TB-STC 09-10-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
141/TB-STC 21-09-2018 Thông báo V.V lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
140/TB-STC 19-09-2018 Thông báo bước giá
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).