Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
94/TB-STC 04-08-2020 Thông báo bảng giá thị trường tháng 7/2020
40/TB-STC 06-04-2020 Thông báo bảng giá thị trường tháng 3 /2020
30/TB-STC 20-03-2020 Thông báo bảng giá cả thị trường tháng 2/2020 tỉnh Lạng Sơn
178/TB-STc 05-12-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 11/2019
170/TB-STc 01-11-2019 Thông báo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2019
165/TB-STC 02-10-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 9/2019 tỉnh Lạng Sơn
148/TB-STC 03-09-2019 Giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 8/2019
126/TB-STc 01-08-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 7/2019 tỉnh Lạng Sơn
89/TB-STC 03-07-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 6/2019 tỉnh Lạng Sơn
74/TB-STC 03-06-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 5/2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-STC 02-05-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 4/2019 tỉnh Lạng Sơn
47/TB-STC 01-04-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 3/2019 tỉnh Lạng Sơn
41/TB-STC 04-03-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 02/2019 tỉnh Lạng Sơn
81/BC-STC 04-03-2019 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường Lạng Sơn và công tác giá tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2019
26/TB-STC 20-02-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 01/2019 tỉnh Lạng Sơn
06/TB-STC 07-01-2019 Thông báo tình hình giá cả thị trường tháng 12/2018
02/TB-STC 07-01-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 12/2019
176/TB/STC 10-12-2018 Thông báo Giá cả thị trường tháng 11 tỉnh Lạng Sơn
157/TB-STC 05-11-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 10 năm 2018
Số: 154 /TB-STC 25-10-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 9 năm 2018
128/TB-STC 06-09-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 8 năm 2018
113/TB-STC 09-08-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 7 năm 2018
82/TB-STC 09-07-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 6 năm 2018
58/TB-STC 07-06-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 5 năm 2018
50/TB-STC 07-05-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 4 năm 2018
13-04-2018 Bảng giá cả thị trường tháng 03 năm 2018
33 /TB-STC 07-03-2018 Giá cả thị trường tháng 02 năm 2018
01-01-2018 Giá cả thị trường tháng 12 năm 2017 tỉnh Lạng Sơn
137 /TB-STC 15-09-2017 SỰ KIỆN NỔI BẬT Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn Cục quản lý Công sản –... Sở Tài chính Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo về công tác phân cấp quản l... Hội nghị tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Luật Quản lý,... Cán bộ Sở Tài chính
249 /BC-STC 07-07-2017 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Lạng Sơn và công tác quản lý Nhà nước về giá 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
04 /TB-STC-QLG&CS 06-01-2017 Giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2016
TB-STC-QLG&CS 01-12-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 11 năm 2016
/TB-STC-QLG&CS 01-11-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 9 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-09-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 8 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-08-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 7 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-07-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 5 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-05-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 4 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-04-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 3 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-03-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 2 năm 2016
13 /TB-STC 10-02-2016 Bảng giá thị trường tháng 01/2017
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).