Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05, 06/5/2020 Đảng bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, với sự có mặt của 72/74 đảng viên được triệu tập dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng Đại diện các Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy khối.

Đảng bộ Tài chính có 05 chi bộ trực thuộc, với 74 đảng viên (đảng viên chính thức là 71, đảng viên dự bị 03). Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Đảng bộ Tài chính đã luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao; cán bộ, đảng viên đều được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, tích cực thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

DSC_0389.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan

tỉnh Lạng Sơn dự và chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển và tập trung trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp các ý kiến tâm huyết vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; và dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa XIII trình Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.

Đại hội đã khẳng định những kết quả đạt được toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tiêu biểu cho 74 đảng viên của Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

DSC04872.JPG

Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp kỳ thứ nhất bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng Chí Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tài chính.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết, tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ Tài chính đi dự đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Tài chính đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình,  Đại hội Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội Đảng bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 là nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng bộ Tài chính quyết tâm phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vượt qua thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                                                 Đức Khánh -Văn phòng Sở