Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2437 /STC-HCSN 05-12-2018 Thông báo tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công.
39/TB-TTĐG 05-12-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 39
38/TB-TTĐG 04-12-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 38
37/TB-TTĐG 30-11-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 37
36/TB-TTĐG 28-11-2018 Thông báo Đấu giá tài sản số 36
Số: 198/QĐ-STC 27-11-2018 Quyết định Về việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
2365 /STC-QLNS 27-11-2018 V/v góp ý dự thảo công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số: 2312 /KH-STC 19-11-2018 Kế hoạch Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư
Số: 165 /TB-STC 16-11-2018 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với đất khu đất Công ty Cơ khí, cơ điện Lạng Sơn, tại số 85 đường Lê Đại Hành
Số: 164/STC-QLG&CS 16-11-2018 Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 142/GM-STC 15-11-2018 Thông báo Giấy mời Dự hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về kinh tế tài chính, năm 2018
2264 /STC-HCSN 14-11-2018 V/v báo cáo kết quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg, số 09/2007/QĐ-TTg của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số: 183/QĐ-STC 12-11-2018 Quyết định Về việc Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Số: 184/QĐ - STC 12-11-2018 Quyết định Về việc Giao phụ trách Thanh tra, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Số:162/TB-STC 12-11-2018 Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
173/QĐ-STC 01-11-2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
172/QĐ-STC 01-11-2018 Quyết định Về việc Kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Sở Tài chính
1294/STNMT - TTTNMT 19-10-2018 V/ v đăng tải thông tin hình ảnh trên cổng thông tin điện tử về bán đấu giá tài sản tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn https://youtu.be/yIVQECINi2c
18-10-2018 Phiếu khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện chỉ số DDCI, PCI năm 2018
Số: 2018/HD-STC 15-10-2018 Thông báo Hướng dẫn Về việc triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
149/TB-STC 09-10-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
141/TB-STC 21-09-2018 Thông báo V.V lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
140/TB-STC 19-09-2018 Thông báo bước giá
1810/STC-TCĐT 17-09-2018 V/v đảm bảo kinh phí đảm bảo cho tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
139/TB-STC 17-09-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
139/TB-STC 17-09-2018 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
14-09-2018 Thông báo thông tin Bán đấu giá 200 lô đất tại khu tái định cư và dân cư nam thành phố: https://youtu.be/hiCljTSLcuA
131/TB-STC 06-09-2018 Thông báo VV lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
130/TB-STC 06-09-2018 Thông báo 130 VV lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số: 141/QĐ-STC 05-09-2018 Quyết định Bãi bỏ Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1477/STC-HCSN 01-08-2018 Về việc về việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.
1033/STC-TCĐT 06-06-2018 V/v mở mã số dự án và nhập dự toán trên hệ thống Tabmis Đề án phát triển GTNT
949/STC-HCSN 25-05-2018 Về việc xây dựng Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
939/STC-TCĐT 25-05-2018 V/v mở mã số dự án và thực hiện nhập dự toán trên hệ thống Tabmis Chương trình hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg
43 /TB-STC 24-04-2018 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
681/STC-TCDN 20-04-2018 V/v Đăng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc giải thể QBLTD
128/TTr-STC 17-04-2018 Tờ trình Về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản công là xe ô tô thanh lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
632/STC-TCDN 13-04-2018 V/v Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh
122 /TTr-STC 09-04-2018 Điều chuyển tài sản công gửi tại doanh nghiệp là nhà đá rửa 02 tầng trên khu đất thu hồi Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại phố Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan cho UBND xã Văn An,huyện Văn Quan, quản lý, sử dụng
39 /STC-QLG&CS 06-04-2018 Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
118 /TTr-STC 05-04-2018 Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 V/v thông qua đề án thành lập Quỹ BLTD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
556 /STC-QLG&CS 05-04-2018 V/v Đăng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về bảng giá tính thuế tài nguyên
36/GM-HĐĐGTS 05-04-2018 Giấy mời Định giá tài sản trong tố tụng hình sự
126 /BC-STC 30-03-2018 Báo cáo Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
131 /BC-STC 30-03-2018 Báo cáo Về kiểm tra việc chậm thanh toán kinh phí sự nghiệp môi trường cho Công ty TNHH Huy Hoàng tại UBND các huyện, thành phố
511/STC-TTr 30-03-2018 V/v Trả lời đề nghị xem xét lại kết quả giám sát tài chính năm 2015 của ông Lương Duy Nhiệm
483/STC-QLG&CS 23-03-2018 V/v Đăng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí cải tạo, phục hồi môi trường; lệ phí trước bạ xe ô tô 09 chỗ trở xuống
475/STC-TH&TK 23-03-2018 /v góp ý Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
476/HĐTĐGĐ 23-03-2018 V/v Thẩm định làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ cùng, thành phố Lạng Sơn(Bổ sung)
120/BC-STC 23-03-2018 Báo cáo kết quả tổ chức họp, hội nghị năm 2017
111/BC-STC 23-03-2018 Báo cáo Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
96/TTr-STC 23-03-2018 Tờ trình Về việc xin phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Xuân Bắc và bà Trương Thị Chín, trú tịa số 135, đường Lê Lai, khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
436/STC-TCĐT 16-03-2018 Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn
229/STC-HCSN 02-02-2018 Về việc Hướng dẫn công tác tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, giải thể đơn vị.
140 /STC - TTr 09-04-2016 V/v Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2018/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
83/TB-STC 18-06-0020 Thông báo Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn