Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin tức sự kiện

Một số điểm mới của Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản , thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ

Tin tức sự kiện

Sở Tài chính Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính  năm 2021

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 12997/BTC-TTr ngày 22/10/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính

Tin tức sự kiện

Hội nghị Triển khai công tác thanh tra năm 2021

Chiều ngày 26 tháng 01 năm 2021 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo một số sở, ban ngành; Lãnh đạo thanh tra các Sở và Lãnh đạo thanh tra của 11 huyện, thành phố.

Tin tức sự kiện

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2020

Được sự nhất trí của Đảng ủy Tài chính, ngày 15/01/2021 Giám đốc Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020 với sự tham dự của Lãnh đạo Sở Tài chính, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công

Tin tức sự kiện

Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021

Ngày 07/01/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.

Tin tức sự kiện

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính –ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngày 08/01/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tin tức sự kiện

Đảng bộ Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/12/2020, Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tin tức sự kiện

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Ngày 07/12/2020, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; thành phần dự hội nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Kế toán trưởng và các Thủ trưởng đơn vị