Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai

Để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng tạo cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội địa phương, chiều ngày 29/5/2020, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết 08).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ngành, Tổ chức đoàn thể của tỉnh; UBND và phòng chuyên môn của các huyện, thành phố; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh HTX tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về các nội dung Nghị quyết 08, Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ: Hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ phát triển thương hiệu; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ thành lập mới và đưa trí thực trẻ về làm việc tại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ... tham gia thảo luận, giải đáp những thắc mắc liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết.

hoinghi.jpg

Đ/c Đỗ Đức Thịnh, phó Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ

Thực hiện nhiệm vụ được Ban tổ chức hội nghị phân công, đồng chí Đỗ Đức Thịnh, phó Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày nội dung hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc thuộc lĩnh vực sở Tài chính phụ trách, cụ thể: Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu tham dự nắm bắt đầy đủ về các nội dung Nghị quyết 08 cũng như các văn bản hướng dẫn liên quan, giải đáp những thắc mắc. Từ đó nhanh chóng triển khai các nội dung khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                             Trung Hiếu – Phòng Quản lý Ngân sách

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).