Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020”

Sáng ngày 31/8/2020 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham dự và chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự còn có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, văn phòng UBND tỉnh và chủ đầu tư các dự án, chương trình sử dụng vốn vay nước ngoài.

IMG_5520.jpg

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Dự cuộc họp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá tình hình giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 22% KH đối với nguồn vốn NSTW cấp phát và 27% KH đối với nguồn vốn cho vay lại; tốc độ giải ngân tháng 7, tháng 8 so với 6 tháng tăng 16%; tuy nhiên so với kết quả giải ngân của nguồn vốn đầu tư công trong nước thì tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài vẫn còn thấp.

Đối với Lạng Sơn tình hình phân bổ nhập TABMIS kế hoạch vốn 2020 đạt tỷ lệ cao, tính đến ngày 30/8/2020 tổng số vốn đã nhập trên TABMIS là 514.081 triệu đồng đạt 100% kế hoạch giao. Kết quả giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài tính đến ngày 30/8/2020 là 134.541 triệu đồng, đạt 26,17% kế hoạch; trong đó: vốn cấp phát từ NSTW đã giải ngân 123.338 triệu đồng, đạt 25,77% kế hoạch; vốn địa phương vay lại đã giải ngân 11.202 triệu đồng, đạt 31,57% kế hoạch. Tốc độ giải ngân vốn ODA tháng 7, tháng 8 so với 6 tháng đầu năm đã tăng 21,29%, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vẫn còn thấp. Để có được những kết quả tích cực nêu trên, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để đẩy nhanh vốn đầu tư công nói chung và vốn ODA nói riêng. UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 379/BC-UBND ngày 28/8/2020 gửi Bộ Tài chính, trong đó cam kết đến hết ngày 31/12/2020 giải ngân vốn ODA giao đầu năm là 478.600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong thời gian tới, đồng thời các địa phương cam kết đến cuối năm tỷ lệ giải ngân vốn ODA cao nhất có thể, để tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước được giao.

Chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá tỷ lệ tốc độ giải ngân tháng 7, tháng 8 có tăng, tuy nhiên tỷ lệ 8 tháng đầu năm vẫn còn thấp so với yêu cầu công tác quản lý. Tỷ lệ giải ngân thấp bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài, các bộ, ngành địa phương rà soát lại khả năng giải ngân rút vốn từ nay đến cuối năm của từng dự án để xem xét điều chỉnh dự toán cho phù hợp, rà soát lại kế hoạch cho vay lại, chỉ đạo các BQLDA giải quyết tất cả các khó khăn trong công tác GPMB, đấu thầu, triển khai các hợp đồng, phối kết hợp với các nhà tài trợ với mục đích giải ngân cao nhất có thể./.  

                                                                Nguyễn Mạnh Linh

                                                             Phòng Tài chính Đầu tư

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).