Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020

Sáng ngày 25/6/2020 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham dự và chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự còn có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và chủ đầu tư các dự án, chương trình sử dụng vốn vay nước ngoài.

HNTT.jpg

Đ/c Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Dự  cuộc họp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính đánh giá tình hình giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 cao gấp 3,6 lần so với mức cùng kỳ của năm 2019; tuy nhiên so với kết quả giải ngân của nguồn vốn đầu tư công trong nước thì tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài vẫn còn thấp.

Đối với Lạng Sơn tình hình phân bổ nhập Tabmis kế hoạch vốn 2020 cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước; tính đến ngày 15/6/2020 tổng số vốn đã nhập trên TABMIS là 454.175 triệu đồng đạt 89,13% kế hoạch giao. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài thấp hơn so với mặt bằng chung; tính đến ngày 15/6/2020 khối lượng thực hiện của các chương trình dự án ODA 6 tháng đầu năm của 10 chương trình dự án ước đạt 142.782 triệu đồng; đã giải ngân thanh toán là 24.843 triệu đồng, đạt 4,88% kế hoạch; trong đó: vốn cấp phát từ NSTW đã giải ngân 22.408 triệu đồng, đạt 4,68% kế hoạch; vốn địa phương vay lại đã giải ngân 2.435 triệu đồng, đạt 7,86% kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong thời gian tới, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước được giao.

Chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá tầm quan trọng của công tác giải ngân vốn đầu tư công ODA và vay ưu đãi nước ngoài; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài, các bộ, ngành địa phương phân bổ phân khai hết các nguồn vốn đã được giao; điều chỉnh các dự án thuộc phạm vi bộ ngành địa phương, bố trí đủ vốn đối ứng, rà soát hồ sơ thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư và hiệp định vay, tổ chức tập huấn Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và chuẩn bị giai đoạn tiếp theo 2021-2025. Chủ động trong công tác bồi thường GPMB, rà soát ký kết hợp đồng, triển khai thành quyết toán dự án hoàn thành.

Ngay sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát các thủ tục hồ sơ của các dự án, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch./.  

                                                                Nguyễn Mạnh Linh

                                                             Phòng Tài chính Đầu tư