Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 13/5/2020 tại Phòng họp Trực tuyến II, Văn phòng HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, Trưởng đoàn số 2 chủ trì cuộc họp.

DTH.jpg

Bà Đoàn Thị Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng với lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan.

Thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020. Hàng năm, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Sở Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dự toán làm cơ sở để các đơn vị, các huyện, thành phố giao dự toán, phân bổ, thực hiện và quyết toán kinh phí thực hiện chương trình.

Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương phân bổ cho tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu lồng ghép các nguồn vốn trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện chương trình theo quy định; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Đề án, chính sách do tỉnh ban hành phục vụ chương trình.

Tại cuộc họp, các thành phần tham gia đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra những những định hướng cho giai đoạn tiếp theo về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Đoàn Thị Hậu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao đối với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phân bổ nguồn đầu tư để thực hiện Chương trình. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đem lại nhiều thay đổi tích cực, diện mạo các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội nông thôn. Đến nay toàn tỉnh đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện Chương trình trong giai đoạn tiếp theo cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các đề sán, dự án trong nông nghiệp, bố trí vốn để trả nợ các dự án GTNT.  

                                                             Nguyễn Mạnh Linh

Phòng Tài chính Đầu tư

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).