Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2020

Được sự nhất trí của Đảng ủy Tài chính, ngày 15/01/2021 Giám đốc Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020 với sự tham dự của Lãnh đạo Sở Tài chính, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết của Sở Tài chính, báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính.

Cán bộ, công chức, người lao động đã sôi nổi thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, xây dựng tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm trong năm, mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về Tài chính- Ngân sách năm 2021; chỉnh sửa, bổ sung các quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức.

         Tại hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Tài chính đã quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

Cũng tại Hội nghị Giám đốc Sở Tài chính đã trao tặng danh hiệu thi đua, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020.

HN CBCC1.jpg

Ảnh: Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Tài chính trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trao thi đua yêu nước năm 2020

Tại hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn với các Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thuộc Sở Tài chính phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021.

HN CBCC2.jpg

Ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn và các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính

 

                                                                                    Đức Khánh-Văn phòng Sở