Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2020

Để kịp thời cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, tăng cường và nâng cao năng lực cho những cán bộ tham gia công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các lĩnh vực liên quan trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STC ngày 31/7/2020 của Sở Tài chính về việc Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2020,  từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2020, Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH đào tạo tư vấn Thăng Long Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư năm 2020.

DSC04999.JPG

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc

Tại khóa tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu và nghe truyền đạt nội dung liên quan gồm: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 04/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Đồng thời, giảng viên sẽ trao đổi và giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và quyết toán vốn đầu tư công.

DT2.jpg

Hình ảnh tại lớp tập huấn

Dưới sự truyền đạt, hướng dẫn của ông Vũ Văn Liên, nguyên Trưởng phòng quyết toán, Vụ Đầu tư thuộc Bộ Tài chính, lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về quản lý vốn đầu tư. Từ đó, góp phần triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác quản lý, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định mới của Bộ Tài chính. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lục Trần Tiệp - Phòng Tài chính đầu tư