Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài chính tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá Nhà nước

Được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong 05 ngày từ ngày 28/10 đến hết ngày 01/11/2020, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá trực thuộc Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá theo quy định tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá và Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT0BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính;

Bà Nguyễn Anh Yến - Phó Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá, nêu rõ tầm quan trọng của công tác hoạt động thẩm định giá nhà nước theo quy định của Luật giá và triển khai các quy định Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ tại khoản 2, Điều 28 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; kể từ ngày 25/9/2015 trở đi, việc thành lập Hội đồng thẩm định giá nhà nước phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính.

Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các thành phần có liên quan làm công tác thẩm định giá trong cơ quan nhà nước (bao gồm các thành viên Hội đồng định giá tài sản, Hội đồng thẩm định giá đất tại các cơ quan, đơn vị có tài sản) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Linh.png

Bà Nguyễn Anh Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc

Khóa học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá gồm 06 chuyên đề (theo quy định tại Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT0BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá).

Thẩm định giá là cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ Luật dân sự phù hợp với thị trường tại thời điểm, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Việc phân công, phân cấp thẩm quyền đã tạo sự minh bạch, rõ ràng giúp cho các cơ quan nhà nước xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý giá đối với từng lĩnh vực; Quyết định và thực hiện các biện pháp quản lý giá; Ban hành tiêu chuẩn, điều kiện về thẩm định giá; Kiểm tra xử lý hành vi vi phạm của pháp luật. Trên cơ sở đó đẩy nhanh hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá tập trung nhằm tạo lập nguồn thông tin dữ liệu về giá hoàn chỉnh có tính đồng bộ, độ tin cậy và khả năng ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về giá, hỗ trợ công tác phân tích, dự báo và ra Quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý giá, điều hành một cách kịp thời và hiệu quả.

Để đáp ứng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ chuyên môn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá; tại khoá học cán bộ tham giá lớp bồi dưỡng được nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ thẩm định giá và trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác thẩm định giá.

 

                                                        Phùng Thị Linh – Phòng Quản lý Giá, công sản và Doanh nghiệp