Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài chính đào tạo, bồi dưỡng Công chức thanh tra

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Sở Tài chính năm 2020. Giám đốc Sở đã cử công chức thanh tra tham gia các lớp học đào tạo, bồi dưỡng 08 công chức, cụ thể: 02 công chức bồi dưỡng Thanh tra viên chính; 01 công chức bồi dưỡng Thanh tra viên; 03 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn Thanh tra; 02 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; 03 công chức bồi dưỡng văn hóa công vụ, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thanh tra của Sở.

1.jpg

Các học viên tham gia Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính Khóa I- Năm 2020 tại Trường cán bộ Thanh tra

          Các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã được giảng viên chuyển tải những nội dung quan trọng và kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng kinh nghiệm về thực hiện công tác thanh tra nói chung, đồng thời đi sâu hướng dẫn cụ thể từng nội dung các khóa học. Tại các Khóa bồi dưỡng học viên đã được tiếp thu và nghiên cứu các nội dung liên quan gồm: Kiến thức chung; nghiệp vụ thanh tra; nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuyên đề chuyên sâu theo các nội dung từng khóa học…Đặc biệt nội dung phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra theo các bước quy định. Giảng viên đã trao đổi và giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quá trình học cũng như một số tình huống thực tiễn trong thực hiện công tác thanh tra….

2.jpg

Học viên nhận chứng nhận và Giấy khen đã có thành tích trong phong trào

học tập và hoạt động của lớp Thanh tra viên Khóa 12-năm 2020 tại Lễ Bế giảng

          Qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh tra, tham gia giải quyết khiếu nại, tiếp công dân… Từ đó kịp thời nắm bắt và triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong lĩnh vực công tác thanh tra. Nhằm đáp ứng yêu cầu, phát huy tốt vai trò, chức năng của cán bộ công chức làm công tác thanh tra trong nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tài chính ngân sách hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                 Phan Thị Bích Hạnh -  Thanh tra Sở