Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thanh tra Tài chính Lạng Sơn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng góp phần cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Tài chính Lạng Sơn được sát với tình hình thực tiễn.

 

Trong những năm qua, Sở Tài chính Lạng Sơn có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Trụ sở Tiếp công dân chưa được đảm bảo, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đúng quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sở Tài chínhchỉ đạo kiểm tra và củng cố ngay nơi tiếp công dân đảm bảo nơi tiếp công dân trang trọng,bố trí các điều kiện vật chất đúng quy định; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức  trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy và chính quyền. Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  của công dân, Giám đốc Sở Tài chính duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng; công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở tại nơi tiếp công dân và trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính ban hành nội quy, quy chế Tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra Sở phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại nơi tiếp công dân; công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở tham gia tiếp công dân khi các vụ việc có liên quan đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, tạo được sự thống nhất trong xử lý, phân loại, hướng dẫn và trả lời công dân.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là chuẩn hóa về sổ tiếp công dân, việc ghi chép đảm bảo đầy đủ nội dung đồng thời thực hiện định kỳ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định; trong đó nêu rõ số lượng tiếp công dân định kỳ và đột xuất của đơn vị, số lượt tiếp công dân của Giám đốc Sở, số lượt tiếp đoàn đông người, phức tạp, đồng thời báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc có sự việc xảy ra, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị và từ đó xây dựng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước./.

                                                                                                                                Nguyễn Thị Lan Phương

                                                                                                                                Thanh Tra Sở Tài chính