Nhảy đến nội dung
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

            SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

          Phó trưởng Ban Biên tập: Đinh Trọng Hưng, Chánh Văn Phòng phụ trách.

        Địa chỉ:  Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố,

       xã Mai Pha,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

       - Điện thoại :       (0205).3870144

       - Fax:                   (0205).3787012

         - Email:                stclangson@mof.gov.vn.