Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 13/01/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 25

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu