Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu 657/BCUBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả