Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Đồng Chí Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ quý I năm 2024 và giao ban cán bộ phụ trách theo dõi, hỗ trợ thị trấn, khu, hộ gia đình theo Quy định số 1434/QĐ-TU ngày 28/10/2023 của BTV Tỉnh uỷ Lạng Sơn tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.
Đồng Chí Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ quý I năm 2024 và giao ban cán bộ phụ trách theo dõi, hỗ trợ thị trấn, khu, hộ gia đình theo Quy định số 1434/QĐ-TU ngày 28/10/2023 của BTV Tỉnh uỷ Lạng Sơn tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.
Theo Quy chế số 1434-QC/TU, ngày 28/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ...