SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Đinh Trọng Hưng, Chánh Văn Phòng

Địa chỉ:  Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

       - Điện thoại :       (0205).3870144

       - Fax:                   (0205).3787012

       - Email:                stclangson@mof.gov.vn.