Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước (lần 2)
Số hiệu 31/TB-STC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---