Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Thông báo Giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 01 năm 2024
Số hiệu 30/TB-STC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực 15/02/2024 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---