Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công

Ngày 30/11/2023 và 01/12/2023, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn triển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính xây dựng và tập huấn Phần mềm Quản lý tài sản công (thay thế Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước) triển khai cho cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng Phần mềm thuộc các đơn vị được phân cấp nhập liệu của các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước kể từ ngày 15/01/2022. Theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, ngoài 4 nhóm tài sản có giá trị lớn đã kê khai tại Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện cập nhật toàn bộ các tài sản công đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (tài sản có nguyên giá từ 10 triệu đồng và có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên), tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước. Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu về tài sản từ Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN 4.0 sang Phần mềm Quản lý tài sản công; theo đó có một số chỉ tiêu, thông tin quản lý tài sản đã thay đổi như: Danh mục địa bàn, danh mục tài sản, nhóm tài sản, hiện trạng sử dụng của tài sản... đòi hỏi cán bộ nhập liệu, cán bộ quản trị phần mềm của các Bộ, ngành địa phương cần phải thực hiện chuẩn hóa đối với các dữ liệu ban đầu này.

Trong hai ngày 30/11/2023 và 01/12/2023, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức các lớp tập huấn triển khai Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử sụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công và hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công cho gần 400 cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng phần mềm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được phân cấp. Hội nghị tập huấn với mục đích trang bị cho cán bộ, công chức, lãnh đạo của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những kiến thức chuyên môn về thao tác nghiệp vụ để sử dụng phần mềm quản lý tài sản công. Đảm bảo dữ liệu tài sản công được nhập liệu, cập  nhật, chuẩn hoá, theo quy định. Cung cấp dữ liệu về tài sản công phục vụ quá trình quản lý Nhà nước. Trong thời gian diễn ra chương trình tập huấn, các học viên đã tập trung nghiên cứu, thảo luận trao đổi sôi nổi tập trung những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng.

 Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại chương trình tập huấn, lãnh đạo Sở Tài chính đã đề nghị các cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng phần mềm sau khi đã được tập huấn để hướng dẫn sử dụng phần mềm chủ động tham mưu để triển khai cập nhật, chuẩn hóa đầy đủ, chính xác dữ liệu tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài sản công trên địa bàn và cung cấp dữ liệu tài sản công quốc gia.

Ông Nguyễn Tất Thạo, Chuyên viên chính văn phòng Cục Quản lý công sản hướng dẫn nội dung tập huấn

Quang cảnh Hôi nghị

 

Thông qua tập huấn, hướng dẫn góp phần để cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý tài sản công và kế toán các đơn vị cập nhật các phần mềm quản lý về tài sản nhà nước, qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tài chính và giúp cho các cơ quan, đơn vị quản lý tài sản được thuận tiện, chính xác, đầy đủ, thực hiện đúng theo quy định của nhà nước./.

 

 

Lương Oanh – Phòng QLGCS&DN