Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp xem xét việc chi trả dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu 188/GM - STC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/10/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 1df73a2727c3c2184f535710d16cb282188.signed.pdf
Mô tả ---