Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Thông báo giá cả thị trường tháng 03/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 75/TB-STC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm f3340065ea67e47ffb0e0e72230124bbThong_20bao_20gia_20ca_20thi_20truong_20thang_2003_202023.pdf
Mô tả