Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Thông báo giá cả thị trường tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 270/TB-STC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 96881e467d841ffdc9eeac23f49d48fcThong_20bao_20gia_20ca_20thi_20truong_20thang_2010_202023.pdf
Mô tả ---