Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Thông báo Giấy mời Xem xét nội dung chi phí theo đề nghị tại Báo cáo số 10-2019/BC- CC3 ngày 13/9/2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn
Số hiệu 183/GM - STC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 25/10/2019
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm
Mô tả