Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

Tiêu đề văn bản Thông báo Về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá (Thẩm định giá 01 (một) xe ô tô đã qua sử dụng)
Số hiệu 20/TB-STC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Chính sách chế độ Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả