Lịch công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính

Ngày,tháng, năm

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn

Giám đốc Sở

Đồng chí Nguyễn Anh Yến

Phó Giám đốc Sở

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh

Phó Giám đốc Sở

Đồng chí Nguyễn Văn Lực

Phó Giám đốc Sở

Thứ Hai

19/02/2024

 

 

 

Sáng: 10h30 (3730)

Toà nhà Hữu Nghị Plaza

Dự Lễ hội Đồng Đăng

 

 

 

 

 

 

Sáng: 10h30 (3730)

Toà nhà Hữu Nghị Plaza

Dự Lễ hội Đồng Đăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (202)

Ban Quản lý DAĐT xây dựng tỉnh

Họp ký Hợp đồng và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện công tác GPMB, các dự án Tái định cư thuộc Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Thứ Ba

20/02/2024

Sáng: 8h00 (1500) Tỉnh uỷ

Dự và báo cáo tại Hội nghị Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ

 

Chiều: 14h00 (57)

Phòng họp tầng 4, UBND tỉnh

Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

21/02/2024

 

Sáng: 8h00 (59) Phòng họp tầng 4, UBND tỉnh

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Chiều: 14h00 (62)

Phòng họp trực tuyến tầng 3, UBND tỉnh

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức, hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn và xem xét giá thuê Toà nhà Trung tâm cửa khẩu Hữu Nghị, mặt bằng sân bãi sau Toà nhà

 

Sáng: 8h00 (16) Sở Xây dựng

Họp xem xét về đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (khu đất Bệnh viện Đa khoa cũ)

Chiều: 14h00 (62)

Phòng họp trực tuyến tầng 3, UBND tỉnh

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức, hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn và xem xét giá thuê Toà nhà Trung tâm cửa khẩu Hữu Nghị, mặt bằng sân bãi sau Toà nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 14h00 (518)

Sở Chỉ huy BĐBP tỉnh

Họp về xây dựng đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cốc Nam - Lũng Nghịu

Thứ Năm

22/02/2024

 

 

Sáng: 5h30 (61)

Tập trung tại UBND tỉnh

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập và dự án Đường đến trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2)

 

Sáng: 7h30 (28)

VP ĐĐBQH- HĐND tỉnh

Đoàn giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chiều: 14h00 (28)

HĐND- UBND tỉnh

Đoàn giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa

Chiều: 14h00 (56)

Phòng họp tầng 4, UBND tinh

Dự làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Sáng: 8h30 (63) Phòng họp trực tuyến tầng 3, UBND tỉnh

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023" năm 2024

 

Chiều: 13h30 (38)

 Xuất phát tại Sở Tài chính

Kiểm tra hiện trạng, xem xét đề nghị của Sở Y tế về chủ trương sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng

Thứ Sáu

23/02/2024

 

 

 

 

Sáng: 7h30 (66)

Phòng họp tầng 4, UBND tỉnh

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Thứ Bẩy; CN

24;25/02/2024

Sáng Chủ nhật: 8h00 (44)

Huyện Văn Quan

 Dự Lễ giao nhận quân năm 2014

 

 

 

 

Thứ Hai

26/02/2024

Sáng: 8h00 (64) TTHN Tỉnh

Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, 01 năm thực hiện Đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn