I. Sở Tài chính thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

1.  Họ và tên: Nguyễn Anh Yến - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính.

2. Số điện thoại: Cố định: 02053 871 582; Di động: 0913 376 623.

3. Địa chỉ Email: nayen@langson.gov.vn.

II. Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo “Số điện thoại đường dây nóng” và “Hộp thư điện tử” để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đối với người dân và doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

- Số điện thoại cố định: 0205 3873 506

- Số điện thoại di động: 0988 123 567, Ông Lê Hùng Cường, Chánh Thanh tra Sở.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: stclangson@mof.gov.vn

Website: https://stc.langson.gov.vn

3. Thời gian tiếp nhận thông tin:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.