Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Tổng Biên Tập - 10 November 2023

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Để có cơ sở xác định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 tỉnh Lạng Sơn trình cấp có thẩm quyền quyết định. Ngày 05/11/2023, Sở Tài chính Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị thảo luận dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị: Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và Phòng chuyên môn liên quan; Lãnh đạo và phòng chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện, thành phố và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Chi cục Thuế huyện, thành phố; Chi Cục thuế khu vực.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Sở Tài chính

Chủ trì phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thảo luận trao đổi tham gia ý kiến vào dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

 

Hình ảnh tại Hội nghị

Hình ảnh tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, Sở Tài chính đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố vào dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 để hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Vi Thị Minh Hiền - Phòng Quản lý ngân sách