Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp với chính quyền quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách thiết thực, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn.

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng đơn vị, thời gian qua, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã phối hợp với cơ quan thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính theo quy chế chi tiêu nội bộ để dành nguồn kinh phí hỗ trợ, thăm hỏi động viên thân nhân và đoàn viên công đoàn.

Được sự quan tâm, nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Tài chính, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, Công đoàn Cơ sở Sở Tài chính đã phối hợp với Chính quyền, Đoàn thanh niên tổ chức gặp mặt, chúc tết cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ công tác tại Sở Tài chính; đồng thời tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà người cao tuổi là thân nhân của đoàn viên công đoàn Sở Tài chính.

Một số hình ảnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi là thân nhân của Đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tài chính

Bên cạnh đó, Công đoàn đơn vị đã tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị lãnh đạo xử lý, giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh; Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, qua đó giúp đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân.

Công đoàn cơ sở Sở Tài chính cũng đã chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng các văn bản chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đền quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động; Thực hiện nâng lương định kỳ và nâng lương trước hạn kịp thời theo quy định, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác chăm sóc sức khỏe công chức, người lao động cũng được Công đoàn cơ sở Sở Tài chính quan tâm như: Tổ chức thăm hỏi người nhà của công chức, đoàn viên bị ốm đau; Tổ chức các đoàn đi thăm quan, nghỉ mát vào dịp hè và ngày nghỉ lễ…

Trong thời gian qua, Công đoàn Cơ sở Sở Tài chính đã nhận được sự quan tâm toàn diện của Công đoàn cấp trên, sự phối hợp của Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động; tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn có truyền thống đoàn kết nhất trí cao, có năng lực, trách nhiệm và tinh thần hăng say công tác.

Trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tập trung vào một số nội dung trọng tâm nhằm tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Cụ thể như:

- Tiếp tục thực hiện có kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn năm 2024.

- Nghiêm túc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước và quy định, hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động.

- Chăm lo đến quyền lợi vật chất cho đoàn viên công đoàn trong điều kiện cho phép…

                                                                       Đức Khánh – Văn phòng